Lուրեր

31.05.2013 / Երևանը կունենա քաղաքակիրթ ավտոկայանատեղեր

Երևանը կունենա քաղաքակիրթ ավտոկայանատեղեր

Երևանում մեկնարկում է քաղաքակիրթ ավտոկայանատեղերի կազմակերպման գործընթացը: Երևանի փողոցները զիննվում են համապատասխան տեսանկարահանող համակարգերով, ճանապարհային նշաններով, տեղեկատվական ցուցանակներով և կարմիր գծանշումներվ: Առանց համապատասխան կահավորման փողոցներում կայանումն անվճար է և ոչ ոք իրավունք չունի կանխիկ գումար պահանջել կայաելու համար: