Ընկերության մասին

 «Փարկինգ սիթի սերվիս» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 27.09.2012թ.

Համաձայն Երևանի քաղաքի ավագանու 25.12.12թ. 561-Ն որոշման և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված կոդ ԵՔ-ՄԵԾՁԲ-12/2 մրցույթի արդյունքները բավարարելով` «Փարկինգ սիթի սերվիս» ՓԲԸ-ը իրականացնում է Երևան քաղաքի ավտոկայանատեղերի կազմակերպում:

Քաղաքապետարանի կողմից հայտարարած մրցույթի պահանջները բավարարելու համար` «Փարկինգ սիթի սերվիս» ՓԲԸ-ն իր գործունեության շրջանակներում Երևան քաղաքի փողոցները զինում է տեսանկարահանող սարքավորումներով, ճանապարհային նշաններով և համապատասխան գծանշումներով: 

Տվյալ ծրագրի հիմնական նպատակներից են`

  1. Երևանում քաղաքակիրթ ավտոկայանատեղերի կազմակերպում:
  2. Ավտոկայանատեղիների տուրքի հավաքագրում միմիայն անկանխիկ եղանակով և քաղաքապետարանի հաշվեհամարին:
  3. Համապատասխան ճանապարհային նշանների և գծանշումների միջոցով ավտոկայանատեղերի հստակ տարանջատում:
  4. Sեսանկարահանող սարքավորումների միջոցով վերահսկողության իրականացում, որը միաժամանակ կհանգեցնի «Անվտանգ քաղաք» ("Safe City") ծրագրի իրականացմանը: